Honorowy Patronat

Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku
dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP

Prorektor ds. Kształcenia Akademii Pomorskiej w Słupsku
dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP

Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania AP
dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP


AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU

INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ W WARSZAWIE

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W SŁUPSKU

 

zapraszają na

 

VII KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

 

WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK WOBEC WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ CYBERPRZESTRZENI

 Społeczeństwo – organizacja – gospodarka cyfrowa

 

 

która odbędzie się w HOTELU MORZE*** w centrum Ustki 

10-12 maja 2023 r.

 

 

Zobacz film promujący Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

Celem konferencji jest ukazanie zarówno teoretycznych, jak i praktycznych aspektów wdrażania idei społeczeństwa cyfrowego zorientowanego z równoczesnym rozwojem gospodarczym, rozwiązywaniem problemów społecznych, ale przede wszystkim rozwojem technologii cyfrowych ze szczególnym naciskiem na ich bezpieczeństwo. Prezentowane zagadnienia wpisują się w nurt rosnącego zapotrzebowania w dziedzinie cyfrowych rozwiązań, zarówno w sferze społecznej, gospodarczej oraz indywidualnej zintegrowanych z szeroko definiowanym bezpieczeństwem cyfrowym.

Konferencja dedykowana jest dla interdyscyplinarnego środowiska naukowego, specjalistów IT, przedstawicieli instytucji oraz przedsiębiorstw zajmującymi się aspektami cyberbezpieczeństwa, jednostek badawczych z zakresu sfery bezpiczeństwa cyfrowego w przestrzeni publicznej, społecznej i gospodarczej.

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ

Rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową od 20 stycznia 2023 - zakładka: “REJESTRACJA”.

 

Szanowni Państwo,
zgodnie z oczekiwaniami niektórych Osób, jeszcze pragnących zgłosić swoje uczestnictwo w tegorocznej konferencji, przedłużamy termin zgłoszeń do 30 kwietnia 2023 r.

 

Ważne terminy:
− do 30 kwietnia 2023 roku – ostateczny termin rejestracji uczestników
− do 30 kwietnia 2023 roku – potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów
− do 30 kwietnia 2023 roku roku – dokonanie opłaty konferencyjnej 
− do 5 maja 2023 roku – przesłanie prezentacji w formacie ppt oraz pdf na adres e-mail organizatorów konferencji  

 

W sprawie faktur prosimy bezpośrednio kontaktować się z obsługą hotelu MORZE
pod adresem mailowym hotel51@wp.pl lub numerem telefonu 59 81 55 200

W sprawach noclegowych prosimy o bezpośredni kontakt z recepcją hotelu MORZE - 59 81 55 200Opłatę konferencyjną (zgodnie z wybranym pakietem) należy uiścić najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2023 roku
na numer rachunku bankowego:
38 1020 4649 0000  7702 0068 0355
Bank PKO BP S.A.

Przedsiębiorstwo MORZE Włodzimierz Gąsior
ul. Marynarki Polskiej 22, 76-270 Ustka,

W tytule wpłaty proszę podać: KONFERENCJA CYBER / IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA


-

 

PAKIETY KONFERENCYJNE

PAKIET KONFERENCYJNY A – 750 zł

- uczestnictwo w konferencji bierne / czynne z wystąpieniem,
- nocleg w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem w hotelu MORZE*** w centrum Ustki (2 doby - 10-12 maja 2023 r. )
- obiadokolacja - 10.05.2023 r.
- uroczysta kolacja z DJ - 11.05.2023 r.
- certyfikat wysłany na adres e-mail.

 

PAKIET KONFERENCYJNY B – 790 zł

- uczestnictwo w konferencji bierne / czynne z wystąpieniem,
- nocleg w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem w hotelu MORZE*** w centrum Ustki (2 doby - 10-12 maja 2023 r. )
- obiadokolacja - 10.05.2023 r.
- uroczysta kolacja z DJ - 11.05.2023 r.
- certyfikat wysłany na adres e-mail.

 

PAKIET KONFERENCYJNY C – 150 zł

- uczestnictwo w konferencji bierne / czynne z wystąpieniem,
- uroczysta kolacja z DJ - 11.05.2023 r.
- certyfikat wysłany na adres e-mail.

 

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji, nie przewiduje się możliwości zwrotu dokonanej opłaty.