Komitet naukowy
Komitet organizacyjny


dr hab. Andrzej URBANEK
, prof. AP, Akademia Pomorska w Słupsku
Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. zw. dr hab. Wiesław BABIK, UJ w Krakowie
prof. zw. dr hab. Marian CIEŚLARCZYK, WAT w Warszawie
prof. zw. dr hab. inż. Piotr DELA, Akademia Kaliska, Morskie Centrum Cyberbezpieczeństwa przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
prof. zw. dr hab. Jolanta ITRICH-DRABAREK, Uniwersytet Warszawski
prof. zw. dr hab. Bogusław JAGUSIAK, WAT Warszawa
prof. zw. dr hab. Joanna  MOCZYDŁOWSKA,  Politechnika Białostocka
prof. zw. dr hab. Piotr NIEDZIELSKI, Uniwersytet Szczeciński
prof. zw. dr hab. Andrzej ŻEBROWSKI, WSBPI Apeiron
dr hab.Hanna BATOROWSKA, prof. ASW w Warszawie
dr hab. Robert BIAŁOSKÓRSKI, prof. UPH w Siedlcach
dr hab. Włodzimierz FEHLER, prof. UPH w Siedlcach
dr hab. Dariusz FICEK, prof. AP w Słupsku
dr hab. Agnieszka FILIPEK, prof UPH w Siedlcach
dr hab. Aleksandra GASZTOLD, prof UW, NASK
dr hab.  Elżbieta GAWEŁ-LUTY, prof. AMW w Gdyni
dr hab. Janusz GIERSZEWSKI
, prof. AP w Słupsku
dr hab. Marek GÓRKA, prof PK w Koszalinie 
dr hab. Mariusz JĘDRZEJKO, prof. UJK w Kielcach
dr hab. inż. Grzegorz KRASNODĘBSKI,  prof. AMW w Gdyni
dr hab. inż. Jacek LEŚKOW, PK w Krakowie
dr hab. inż. Maciej MARCZYK, prof. ASW, WAT w Warszawie
dr hab. Andrzej PIECZYWOK, prof. UKW w Bydgoszczy
dr hab.  Małgorzata SIDOR-RZĄDKOWSKA, prof. PW w Warszawie
dr hab. Dorota SIEMIENIECKA,  prof. UMK w Toruniu
dr hab. inż. Andrzej SOBOŃ, prof. ASzWoj w Warszawie
dr hab. Konrad STAŃCZYK, prof. WAT w Warszawie
dr hab. Volodymyr STRELCOV, prof. AP w Słupsku
dr hab. Anna SZKOLAK-STĘPIEŃ, prof. UP w Krakowie
dr hab. Maciej TANAŚ, prof.  SWWS,  APS w Warszawie
dr hab. Stanisław TOPOLEWSKI
, prof. UPH w Siedlcach
dr hab. Henryk WYRĘBEK
, prof. UPH w Siedlcach
dr hab. Dorota ZBROSZCZYK
, prof. UTH w Radomiu
dr hab. inż. Jan ZYCH
, prof. UJK w Kielcach
dr Grzegorz DIEMENTIEW, Akademia Pomorska w Słupsku
dr Joanna GRUBICKA , Akademia Pomorska w Słupsku
dr Aneta KAMIŃSKA-NAWROT, Akademia Pomorska w Słupsku
dr Ewa MATUSKA, Akademia Pomorska w Słupsku
dr Mateusz NITKA, Akademia Pomorska w Słupsku
dr Agnieszka SAŁEK-IMIŃSKA, Akademia Pomorska w Słupsku


dr Joanna Grubicka
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

dr DEMENTIEW Grzegorz
dr KAMIŃSKA-NAWROT Aneta
dr KOŁPACZYŃSKI Eugeniusz
dr MACIĄG Jolanta
dr MATUSKA Ewa
dr NITKA Mateusz
dr PAROL Robert
dr ROGOWSKI Krzysztof
dr RYCHŁY-LIPIŃSKA Anna
dr WAŻNIEWSKA Joanna
mgr KUCZMA Waldemar
mgr inż. MAZUR Marek
mgr OLSZÓWKA Zbigniew
mgr inż. SZANTER Piotr
mgr ŚWINDER Piotr
mgr inż. TEREBECKI Mariusz