Komitet naukowy
Komitet organizacyjny


dr hab. Andrzej URBANEK
, prof. AP, Akademia Pomorska w Słupsku
Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. zw. dr hab. Wiesław BABIK, UJ w Krakowie
prof. zw. dr hab. Marian CIEŚLARCZYK, WAT w Warszawie
prof. zw. dr hab. inż. Piotr DELA, Akademia Kaliska, Morskie Centrum Cyberbezpieczeństwa przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
prof. zw. dr hab. Joanna  MOCZYDŁOWSKA,  Politechnika Białostocka
prof. zw. dr hab. Piotr NIEDZIELSKI, Uniwersytet Szczeciński
prof. zw. dr hab. Andrzej ŻEBROWSKI, UP w Krakowie
dr hab.Hanna BATOROWSKA, prof. ASW w Warszawie
dr hab. Robert BIAŁOSKÓRSKI, prof. UPH w Siedlcach
dr hab. Włodzimierz FEHLER, prof. UPH w Siedlcach
dr hab. Dariusz FICEK, prof. AP w Słupsku
dr hab. Agnieszka FILIPEK, prof UPH w Siedlcach
dr hab. Janusz GIERSZEWSKI
, prof. AP w Słupsku
dr hab. inż. Grzegorz KRASNODĘBSKI,  prof. AMW w Gdyni
dr hab. inż. Jacek LEŚKOW, PK w Krakowie
dr hab. inż. Maciej MARCZYK, prof. ASW, WAT w Warszawie
dr hab. Andrzej PIECZYWOK, prof. AP w Słupsku, prof. UKW w Bydgoszczy
dr hab. Marlena PLEBAŃSKA, prof. UW w Warszawie
dr hab.  Małgorzata SIDOR-RZĄDKOWSKA, prof. PW w Warszawie
dr hab. Dorota SIEMIENIECKA,  prof. UMK w Toruniu
dr hab. inż. Andrzej SOBOŃ, prof. ASzWoj w Warszawie
dr hab. Volodymyr STRELCOV, prof. AP w Słupsku
dr hab. Maciej TANAŚ, prof.  SWWS,  APS w Warszawie
dr hab. Stanisław TOPOLEWSKI
, prof. UPH w Siedlcach
dr hab. Henryk WYRĘBEK
, prof. UPH w Siedlcach
dr hab. Dorota ZBROSZCZYK
, UTH w Radomiu
dr hab. inż. Jan ZYCH
, prof. UJK w Kielcach
dr Grzegorz DIEMENTIEW, Akademia Pomorska w Słupsku
dr Joanna GRUBICKA , Akademia Pomorska w Słupsku
dr Aneta KAMIŃSKA-NAWROT, Akademia Pomorska w Słupsku
dr Ewa MATUSKA, Akademia Pomorska w Słupsku
dr Mateusz NITKA, Akademia Pomorska w Słupsku
dr Agnieszka SAŁEK-IMIŃSKA, Akademia Pomorska w Słupsku


dr Joanna Grubicka
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

dr DEMENTIEW Grzegorz
dr KAMIŃSKA-NAWROT Aneta
dr MACIĄG Jolanta
dr MATUSKA Ewa
dr NITKA Mateusz
dr PAROL Robert
dr ROGOWSKI Krzysztof
dr RYCHŁY-LIPIŃSKA Anna
dr WAŻNIEWSKA Joanna
mgr KUCZMA Waldemar
mgr inż. MAZUR Marek
mgr OLSZÓWKA Zbigniew
mgr inż. SZANTER Piotr
mgr ŚWINDER Piotr
mgr inż. TEREBECKI Mariusz