Sesja posterowa

Influence of BIP on communication of territorial self-government units with residents on the example of municipalities of Kartuzy and Wejherowo districts
dr Waldemar Kunz, Akademia Pomorska w Słupsku

Zobacz prezentację

 

Wpływ transformacji cyfrowej na poziom bezpieczeństwa ekonomicznego
dr Agnieszka Sałek-Imińska, Akademia Pomorska w Słupsku

Zobacz prezentację


Nowoczesne technologie w rozwoju kompetencji społecznych młodzieży – na przykładzie multimedialnych warsztatów arteterapeutycznych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
dr Radosława Kompowska – Marek , Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa

Zobacz prezentację


Prevention programs and their impact on community safety
dr inż. Iwona Osmólska, Akademia Pomorska w Słupsku

Zobacz prezentację

 

Learning by doing w Katedrze Zarządzania. Wykorzystanie środowiska wirtualnego do symulacji prowadzenia biznesu
dr Sylwia Biernacka dr Anna Rychły-Lipińska, Akademia Pomorska w Słupsku

Zobacz prezentację

 

Kurs e-learningowy projektu PRODISK jako przykład cyfrowego środowiska nauczania, oceny i uznawania umiejętności cyfrowych
mgr Renata Szanter, Akademia Pomorska w Słupsku

Zobacz prezentację

 

GROOMING – Wybrane aspekty prawno-karne
dr Aneta Kamińska-Nawrot, Akademia Pomorska w Słupsku

Zobacz prezentację

 

Model edukacji konektywnej w cyfrowym środowisku uczenia się
dr Jolanta Maciąg, Akademia Pomorska w Słupsku

Zobacz prezentację


Zwalczanie skutków wybranych przestępstw internetowych, w tym kradzieży tożsamości
dr Martyna Bluhm,  dr Józef  Pruchniak, Akademia Pomorska w Słupsku

Zobacz prezentację

 

Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych a budowanie poczucia bezpieczeństwa
mgr Tomasz Dobrowolski,  Akademia Pomorska w Słupsku

Zobacz prezentację

 

Cyber attack on the Ukrainian regional electricity distribution companies
dr hab. prof. AP Włodzimierz Strelcow, dr Iuliia Padafet

Zobacz prezentację

 

Teoretyczne aspekty kultury bezpieczeństwa informacyjnego
dr Joanna Ważniewska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

Zobacz prezentację